TRUCOS PARA QUE APAREZCAN LOS "CHEATS"

Los siguientes trucos los tienes que introducir en el "CHEAT MENU". Si los introduces correctamente oirás un "beep". Para que aparezca el Cheat, tienes que salir del menú y volver a entrar.

AINTBALL CHEAT
INVINCIBILITY CHEAT
DK MODE CHEAT
L +
R +
L + R +
C
L +
C
R +
R +
L + R + C
R +
L +
é
R + C
R + C
R +
L + C
L + C
é
L + R + C
L + R +
L + R + C
L + R +
L + R +
L + R +
L + C
L + C
L + R + C


2X ROCKET LAUNCHER CHEAT
TURBO MODE CHEAT
NO RADAR (MULTI)
R +
L +
R +
L +
L + C
C
L + R +
C
R + C
C
R + C
L +
L +
R +
R +
L + C
L + C
C
R +
R +
R +
R +
R + C
L +
R +


TINY BOND CHEAT
2X THROWING KNIVES CHEAT
FAST ANIMATION
L + R +
R + C
L + C
R +
L +
L + C
L + C
C
L + R +
C
R + C
C
L + R + C
L + R + C
L + R +
L + R + C
C
R +
L + R +
R + C
R +
R + C
R +
R + C
L +


BOND INVISIBLE CHEAT
ENEMIGO ROCKETS CHEAT
SLOW ANIMATION
L + R + C
L + R + C
L + R +
L + R + C
C
L + R +
L + C
R + C
L + R +
R + C
C
L + R +
R +
C
C
L + R +
L + R + C
L + R +
L +
L + R +
L + R +
C
L +
L + R + C
R +
C
L +
L +
C


SILVER PP7 CHEAT
2X HUNTING KNIVES CHEAT
INFINITY AMMO
L +
R + C
L + C
L + R +
L +
L + R +
L +
R + C
C
L + R +
R +
C
L + R + C
L + R +
R +
L + R +
L + R +
L + C
L + R +
L +
L + R +
C
R +
L + R + C
L + R +
L +
L +
L + R +
L + C
C


2X RCP-90s CHEAT
GOLD PP7 CHEAT
2X LASERS CHEAT
L + R +
L +
L + R +
L + R + C
L +
L +
L +
R +
L + R +
R +
L +
C
R +
L + C
R +
L +
L +
L + R +
C
C
L +
è
C
R +
L + R +
L + C
L + R +


ALL GUNS CHEATS
2X GRENADE LAUNCHER
R +
R +
C
è
L + R + C
L +
L +
L +
R +
L +
ç
C
ê
é
C
R + C