SIMBOLOGIA
Bananas Doradas de Donkey.
Bananas Doradas de Diddy.
Bananas Doradas de Lanky.
Bananas Doradas de Tiny.
Bananas Doradas de Chunky.
Banana Portales.
Panel Arena Batalla.
Hadas Banana.
Casa de Cranky.
Casa de Funky.
Casa de Candy.
Casa de Snide.